Menu
Your Cart

Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης σας και τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας.

Όροι χρήσης

Η παραγγελία μέσω του megazino.gr ρυθμίζεται από τον νόμο 2251/1994, με τις ανάλογες τροποποιήσεις που έχει υποστεί. Η ολοκλήρωση της παραγγελίας γίνετε με συμπλήρωση ειδικής φόρμας, αφού πρώτα ο πελάτης έχει αποδεχτεί τους όρους σύμβασης του Καταστήματος.

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος megazino.gr και οι αγορές σας μέσο αυτού διέπονται από τους παρακάτω όρους χρήσης και προϋποθέσεις

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε πως έχετε κατανοήσει τους παρακάτω όρους πριν προβείτε σε οποιαδήποτε αγορά. Με την αποδοχή των όρων χρήσης, προϋποθέσεις συνεπάγετε η ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση σας.

Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας megazino.gr ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω αυτής, δεν θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου της Ελληνικής νομοθεσίας. Οι συμβάσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε. Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Με την είσοδο σας στο κατάστημα δηλώνετε πως είστε ενήλικος και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, επίσης δεσμεύεστε δε ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Για τα στοιχεία και τους κωδικούς που έχετε καταχωρήσει υπεύθυνος είστε εσείς. Για αυτό το λόγο παρακαλούμε τηρήστε τους κανόνες για την ασφάλεια αγορών μέσω διαδικτύου

Το Ηλεκτρονικό κατάστημα megazino.gr δεν ευθύνεται για προβλήματα που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση παραγγελίας λόγο δίκης σας υπαιτιότητας και πιθανών λαθών
 


Πνευματική ιδιοκτησία


Όλο το περιεχόμενο των σελίδων του καταστήματος megazino.gr όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα, φωτογραφίες, σχεδιασμός ιστοσελίδας, αποτελούν ιδιοκτησία του megazino.gr και προστατεύεται από την Ελληνική καθώς και την Διεθνή Νομοθεσία.

Το περιεχόμενο καθώς και αυτό κάθε αυτό του ηλεκτρονικού καταστήματος megazino.gr δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να πωληθεί ή να μεταπωληθεί χωρίς την γραπτή συγκατάθεσή του.


Ευθύνη χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα megazino.gr για: Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου, αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π., αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.


Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρία, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Εταιρίας για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/ χρήστη εξ’ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου. Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο ιστότοπο ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.
 

Σύνδεσμοι στον διαδικτυακό τόπο www.megazino.gr

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η EΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.


Ασφάλεια πληρωμών

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών, το κατάστημα μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
 


Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Το κατάστημα δεν μπορεί να εγγυηθεί για την διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων αλλά δεσμεύετε στην έγκυρη ενημέρωση των καταναλωτών μέσω E-mail ή τηλεφωνικά ώστε να σας ενημερώσουμε για τον πιθανό χρόνο παραλαβής ή για την μη διαθεσιμότητα τους.
Στην περίπτωση μη διαθεσιμότητας προϊόντος ή καθυστέρησης παραλαβής έχετε την δυνατότητα ανάκλησης της παραγγελίας σας ή του συγκεκριμένου προϊόντος χωρίς καμία επιβάρυνση.
 


Τρόποι πληρωμής - τιμολόγησης

Η τιμολόγηση των προϊόντων γίνετε κατά την στιγμή της παραγγελίας. Σε περίπτωση λάθους της τιμολόγησης ακυρώνεται η παραγγελία και θα ενημερωθείτε άμεσα.
Σε όλα τα προϊόντα περιλαμβάνετε ο ΦΠΑ 24%


Οι τρόποι πληρωμής είναι οι παρακάτω
- Αντικαταβολή

- Πληρωμή με πιστωτική κάρτα
- Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (σε έναν από τους παρακάτω)

Πειραιώς Τράπεζα
Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου: ΤΣΙΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
IBAN: GR8901715870006587151335996
Αριθμός Λογαριασμού: 6587151335996

Eurobank Τράπεζα
Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου: ΤΣΙΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
IBAN: GR6702602330000110201785409
Αριθμός Λογαριασμού: 00260233110201785409

Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές των προϊόντων χωρίς ενημέρωση- προειδοποίηση . Ο πελάτης σε κάθε περίπτωση χρεώνεται το ποσό που αναγράφεται στην παραγγελία του, άσχετα αν μέχρι την ημερομηνία παράδοσης η τιμή έχει μεταβληθεί.

Ο καταναλωτής οφείλει να πληρώσει την παραγγελία του εντός 5 ημερών αλλιώς η παραγγελία ακυρώνετε αυτόματα.
 
Κόστος και Τρόπος Αποστολής


Τα προϊόντα θα αποσταλούν στην διεύθυνση και με τον τρόπο που μας έχετε υποδείξει στην παραγγελία σας

Η μεταφορά των προϊόντων τιμολογείται με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με την επιλογή σας

Η αποστολή των προϊόντων γίνετε συνήθως εντός 1 με 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα της εξόφλησης, εκτός εάν πρόκειται για ειδική παραγγελία, όπου εκεί συμφωνείται ο χρόνος παράδοσης με τον εκάστοτε πελάτη.

Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης του δέματος σας είναι 1-5 εργάσιμες ημέρες με την κούριερ.

Για απομακρυσμένες περιοχές που χαρακτηρίζονται ως δυσπρόσιτες ο χρόνος παράδοσης καθορίζεται κατά περίπτωση και πάντα κατόπιν συνεννοήσεως.

-Για παραγγελίες με μεγάλο όγκο ή βάρος η αποστολή γίνεται με μεταφορική εταιρεία (παράδοση στο πεζοδρόμιο εντός πόλεων) με αρχικό κόστος 15,00€ το οποίο τροποποιείτε ανάλογα με τον όγκο και το βάρος των προϊόντων.  

-Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να γίνει αποστολή των προϊόντων με μεταφορική εταιρεία της επιλογής του (κατόπιν συνεννόησης πάντα), η παραλαβή των προϊόντων θα γίνεται στην μεταφορική εταιρεία και όχι στον χώρο του πελάτη, σε αυτή την περίπτωση το κόστος των μεταφορικών καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης.

-Για παραγγελίες μέσω μεταφορικής εταιρείας δεν υποστηρίζετε η πληρωμή με αντικαταβολή.

- Κούριερ 4,00 € μέχρι 1 κιλό, 8,00 € μέχρι 10 κιλά και 13,00 ευρώ για δέματα έως 11 κιλά

- Για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση είναι 1.10€

- Αντικαταβολή 2€


Για παραγγελίες άνω των 70€  η αποστολή είναι δωρεάν.


Καθυστερήσεις στην παράδοση


Η Εταιρία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούνται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα μεταφοράς / παραγωγής, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον του ενός μηνός, η παρούσα μπορεί να καταγγελθεί αζημίως από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο.

Η Εταιρία εγγυάται ότι δεν αρχειοθετεί με κανένα τρόπο αριθμούς πιστωτικών καρτών και στοιχεία ασφαλείας αυτών, καθώς η οποιαδήποτε τυχόν καταχώρηση από τη πλευρά των χρηστών/επισκεπτών γίνεται σε τρίτο διαδικτυακό ιστότοπο, ασφαλή και πιστοποιημένο. Συνεπώς, η Εταιρία δεν δύναται να φέρει ευθύνη από την τυχόν κακή χρήση των σχετικών στοιχείων.

 
Προσωπικά στοιχεία

Για την εγγραφή και ολοκλήρωση της παραγγελίας σας είναι απαραίτητο να δώσετε τα παρακάτω προσωπικά στοιχεία
Πλήρες ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση, πόλη, ταχυδρομικό κώδικα (τκ) Χώρα
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)

Αν τα στοιχεία επικοινωνίας σας είναι ανεπαρκή ή έχουν εγγραφεί με ακατανόητους χαρακτήρες και σύμβολα δεν θα λαμβάνονται υπόψη και οι παραγγελίες δεν θα υλοποιούνται

Το ηλεκτρονικό κατάστημα megazino.gr δεσμεύετε να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για την διεκπεραίωση της παραγγελία σας και την αλληλογραφία μας μαζί σας εφόσον πρώτα δώσετε την συγκατάθεση σας κατά την αποδοχή των όρων.

Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σας υπόκειται στους όρους και τις διατάξεις του ελληνικού νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 με ενσωματωμένες και τις τελευταίες τροποποιήσεις βάσει του Ν. 3783/2009), γι' αυτό το λόγο το κατάστημα megazino.gr δεσμεύεται για την μη χρήση των στοιχείων για άλλους λόγους και την μη γνωστοποίηση τους σε τρίτους εκτός εάν απαιτηθεί από τον νόμο, δικαστική απόφαση ή άλλη κρατική αρχή.


Απόρρητο Συναλλαγών

Η Εταιρία δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας της. Η Εταιρία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα της ή που παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο, όπως:

1.Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.

2. Η www.megazino.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

3. Στην περίπτωση που η Εταιρία χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

4. Η www.megazino.gr συμμορφώνεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι διαδικασίες αυτές προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.

 
Επιστροφή Λανθασμένου – Ελαττωματικού Προϊόντος

Για την επιστροφή των χρημάτων σας πρέπει να μας δηλώσετε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να γίνει η κατάθεση, την τράπεζα, τον δικαιούχο λογαριασμού καθώς και τον αριθμό της παραγγελίας σας που αφορά την επιστροφή.


Οι επιστροφές των χρημάτων σας γίνονται σε διάστημα εντός 15 ημερών από την επιστροφή και παραλαβή των προϊόντων από την εταιρεία μας.Σε περίπτωση τμηματικής υπαναχώρησης της παραγγελίας σας, αν για την παραγγελία σας είχατε δωρεάν μεταφορικά και τα προϊόντα που θα κρατήσετε είναι αξίας μικρότερης των 60 ευρώ θα χρεωθείτε για τα μεταφορικά της αρχικής αποστολής + 1.50(+ΦΠΑ) ευρώ σε περίπτωση αντικαταβολής.

Προτού προχωρήσετε σε αποστολή επιστροφής της παραγγελίας σας, επικοινωνήστε μαζί μας είτε τηλεφωνικά (24313 05420 ) είτε μέσω email (info@megazino.gr)
Δικαίωμα Υπαναχώρησης του πελάτη

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει της αγοράς του μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερών από την παράδοση. Η επιστροφή του ελλατωματικού προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) καθώς επίσης και πλήρη τη συσκευασία του. Η επιστροφή γίνεται με αποκλειστική ευθύνη και κόστος του πελάτη. Σε περίπτωση που διαπιστωθέι οτι το προϊόν δεν πληρεί τις παραπάνω προυποθέσεις θα επιστρέφει στον πελάτη με δικά του έξοδα.

Αναφορές Ζημιών κατά την αποστολή των προϊόντων πρέπει να αναφερθούν εντός 5 ημερών από την παραλαβή της παραγγελία σας. Μέτα το πέρας των 3 ημερών καμία ζημία δεν θα αναγνωρίζεται.

Προτού προχωρήσετε σε αποστολή επιστροφής της παραγγελίας σας, επικοινωνήστε μαζί μας είτε τηλεφωνικά (24313 05420) είτε μέσω email (info@megazino.gr) ώστε να λάβετε την έγκριση της αίτησης επιστροφής σας από το megazino.gr.


Η επιστροφή οφείλει  να συνοδεύεται με την αρχική απόδειξη αγοράς. Το προϊόν αποστέλλεται για έλεγχο στο megazino.gr. Αν διαπιστωθεί ότι το προϊόν είναι Ελαττωματικό (Κατασκευαστικό) μπορείτε να ζητήσετε: 1) αντικατάσταση με το ίδιο προϊόν 2) αγορά διαφορετικών προϊόντων  3) επιστροφή χρημάτων. Η επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) καθώς επίσης και πλήρη τη συσκευασία του.


Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται διαφορετικά προϊόντα από αυτά που είχατε παραγγείλει, όσον αφορά το είδος ή την ποσότητα ή επίσης στην περίπτωση στην οποία λείπει κάποια ιδιότητα του προϊόντος που αναφέρετε στο megazino.gr, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα έτσι ώστε να διαπιστωθεί  το λάθος. Σας συνιστούμε να προηγηθεί τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία με το megazino.gr. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.


Στοιχεία Επιχείρησης

Επωνυμία επιχείρησης: Τσιώλης Παναγιώτης
ΑΦΜ: 151882634
ΔΟΥ: Τρικάλων
Έδρα: Σωκράτους 9
Αριθμός ΓΕΜΗ: 160164653000